Kikar Kedumim 12, Tel Aviv jaffa
DJ live on set - YAZDI